2018. június 19. kedd, Gyárfás napja
Magyar Radiológia Online, 2012. 3. évfolyam 1. szám
küldés levélben nyomtatás nyomtatás pdf domkumentumba
Paraklinikai röntgen fórum VIII

Gáspárdy Géza


VIII. Paraklinikai röntgen fórum

2011. október 18. kedd

A rendezvényt a budapesti ÁEK-MÁV Kórházban tartották, fő szervezője idén is megálmodója, Dr. Porubszky Tamás fizikus, az OSSKI tudományos főmunkatársa volt. A résztvevőket az Országos Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutatóintézet részéről Dr. Sáfrány Géza főigazgató, az MTA doktora, a MEDING Országos Orvostechnikai Egyesülettől Nagy Csaba elnök, a Magyar Radiológusok Társaságának Sugárfizikai-technikai és Sugárvédelmi Szekciója nevében Dr. Vittay Pál professzor, szekcióelnök, a Magyar Orvosfizikai Társaság nevében Dr. Porubszky Tamás, a Méréstechnikai, Automatizálási és Informatikai Tudományos Egyesülettől Dr. h.c. Barsai János főmérnök köszöntötte.

Az első szekcióban az egykori Medicor Művek két nemrég elhunyt mérnökéről, Bátki Lászlóról és Csepinszky Lászlóról hallottunk megemlékezéseket Fülöp Györgynétől, illetve Barsai Jánostól. Bátki László sokoldalúsága imponáló: foglalkozott diagnosztikai és terápiás röntgenkészülékekkel, EKG-berendezésekkel, ultrarövid-hullámú készülékkel. Több évtizedig vezette a Medicor röntgenképerősítő-fejlesztését. Csepinszky László a felületi és mélyterápiás röntgengenerátorok tervezője volt, és elismert szakcikkeket írt magyar és idegen nyelven (pl. az Elektrotechnikában 1964-ben Röntgen-felvételtechnika szabályozás elmélete, az Acta Radiologicában 1968-ban pedig Röntgentechnische allgemeine Theorie címmel).

A rendezvényt támogató kiállító céget képviselő Olle Mattson előadását a harminc éves RTI Electronics cégről és annak mérőműszer-kínálatáról Porubszky Tamás tolmácsolta.

A második szekcióban Dr. Koblinger László, Országos Atomenergia Hivatal főigazgató-helyettese fejtette ki gondolatait a sugárvédelem rendszerének alapjairól. A sugárvédelem három pilléréről is beszélt. Dr. Sáfrány Géza a kis dózisú ionizáló sugárzás biológiai hatásairól tartott előadást. Szólt a karcinogenezisről, a hormézisről és a sugárzás célpontjairól is.     

A  harmadik szekcióban a páciensdozimetriáról (Prof. Dr. Vittay Pál), az orvosi sugárterhelés jelentőségének változásáról és következményeiről (Dr. Pellet Sándor és társai), a mammográfok műszaki vizsgálatának európai dokumentumairól, a mammográfia technikai minőségbiztosításának hazai szabályozásáról, a szórtsugárrácsokról és szabványukról (Dr. Porubszky Tamás) és a digitális mammográfia minőségbiztosításáról Franciaországban (Dr. Kerpel-Fronius Anna) hallottunk érdekes előadásokat. Utóbbi előadásból azt is megtudtuk, hogy Franciaországban 2008-ban még az analóg mammográfia volt a gyakoribb, míg 2009-ben már a digitális vizsgálatot végezték gyakrabban.

A negyedik szekcióban két gyermekradiológiai előadás hangzott el, Dr. Lombay Béla professzor úr, valamint Dr. Kis Éva főorvos asszony részéről. Mindketten hangsúlyozták a nem ionizáló vizsgálatok (ultrahang, MRI) jelentőségét. Dr. Gődény Mária főorvos asszony az onkológiai páciensek képalkotó vizsgálatairól szólt, sok ábrával illusztrálva. Dr. Bohár László tanár úr a képek archiválásáról, Dr. Pellet Sándor az indokoltság és az optimálás érvényesítéséről a röntgendiagnosztikában tartottak előadásokat. Csepura György a röntgenberendezéseknél NaI(Tl) kristállyal mért spektrumokról beszélt, Pavlikovics Gábor pedig a radiográfus feladatairól. 

A CT szekcióban a CT dozimetria alapjairól (Elek Richárd mérnök), a CT átvételi vizsgálatokról (Bartha András, Porubszky Tamás, Elek Richárd és Gáspárdy Géza) és a CT-dozimetriai minőségellenőrző vizsgálatokról (Dr. Porubszky Tamás és társai) hangzottak el előadások. 

 A céges szekcióban  Farkas Gábor mérnök (General Electric) tartott előadást, szintén a CT témakörében. A dózis-, illetve a zajcsökkentés lehetőségeiről beszélt.

A rendezvény idén is nagy sikert aratott, több mint száz résztvevővel.


Hozzászólások
Aktuális lapszám
Magyar Radiologia Online
2016. 7. évfolyam 4. szám
Impresszum
About us
Instrukciók...
A tudományos kéziratok összeállítása
Instructions for authors
Manuscript Structure

részletes kereso >>
Cimkefelhő