KÉPALKOTÁS ESZKÖZEI - avagy az orvosi képalkotás fizikája

A RadiWiki wikiből

KÉPALKOTÁS ESZKÖZEI I.-II.-III.

avagy az orvosi képalkotás fizikája

Dr. BOGNER PÉTER

Kaposvár

2006-2010.


Lektorálta:

Dr. BERÉNYI ERVIN Ph.D Debreceni Egyetem OEC OLKD tanszékvezető

Dr. GREXA ERZSÉBET címzetes főiskolai tanár

Dr. FORRAI GÁBOR Ph.D osztályvezető főorvos


A jegyzetben szereplő szöveg és ábrák átvételéhez a szerző, valamint a kiadó írásbeli engedélye szükséges.

Bármilyen úton történő másolása tilos!

Pécs, 2006-2010. alapján készült


 1. Energia és sugárzás (Bogner Péter, Walter Norbert, Kotek Gyula) 
 2. Sugárzással kapcsolatos mennyiségek és mértékegységek (Bogner Péter, Walter Norbert, Kotek Gyula)
 3. A röntgencső (Bogner Péter) 
 4. A röntgensugár keletkezése (Bogner Péter) 
 5. A röntgensugár és anyag kölcsönhatása (Bogner Péter) 
 6. A röntgencső vezérlése (Bogner Péter) 
 7. A röntgencső hűtése és fűtése (Bogner Péter)
 8. Sugárzás penetráció (Bogner Péter) 
 9. A röntgenkép keletkezése (Bogner Péter) 
10. Szórt sugárzás (Bogner Péter) 
11. Fotográfiai képtulajdonságok (Bogner Péter) 
12. Geometriai képtulajdonságok (Bogner Péter)
13. Fluoroszkópia (Bogner Péter)  
14. Monitorok (Walter Norbert)
15. Mammográfia technikai vonatkozásai (Prof. Dr. Bogner Péter – Dr. Forrai Gábor)
16. Mobil radiográfia (Prof. Dr. Bogner Péter)
17. Az angiográfiás készülék technikai sajátosságai (Walter Norbert – Prof. Dr. Bogner Péter)
18. Ultrahang hullámok (Prof. Dr. Bogner Péter – Walter Norbert) 
19. Doppler effektus (Walter Norbert) 
20. Ultrahang képalkotás (Bogner Péter) 
21. Fejlesztések az ultrahang képalkotásban (Dr. Barta Miklós – Dr. Harkányi Zoltán – Dr. Morvay Zita)
22. Izotóp képalkotás (Bogner Péter) 
23. Izotóp képminőség (Bogner Péter)
24. A lézer (Walter Norbert)
25. Egyfonotos emissziós komputer tomográfia – Single Photon Emission Computed Tomography (SPECT) (Bogner Péter) 
26. CT képalkotás (Walter Norbert)
27. MR képalkotás (Vandulek Csaba)
28. SPECT (dr. Bogner Péter)
29. PET (Emri Miklós, Mikecz Pál, Trón Lajos, Balkay László)
30. Kontrasztanyagok (Dr. Solymosi Gábor)
31. Képalkotás a sugárterápiában (Dr. Kovács Árpád)
32. A kép jellemzői és minősége (Dr. Bogner Péter)

Bármely orvosi képalkotó módszer alkalmazása, valamint az azokkal készült képek megítélése csak akkor hatékony, ha a felhasználó tisztában van a képalkotó folyamat fizikai alapjaival és technikai tulajdonságaival. A különböző anatómiai struktúrák és pathológiai eltérések megjelenítése nem csak az alkalmazott képalkotó módszertől, hanem annak beállítási paramétereitől is nagymértékben függ. Egy adott elváltozás megjelenése, valamint a képalkotó folyamat részletei között meglehetősen összetett kapcsolat áll fenn, mely gyakran a képminőség rovására menő kompromisszumokat tartalmaz. Az orvosi képalkotás egy másik jelentős aspektusa, hogy minden esetben az emberi szervezetbe a képalkotó folyamatok során energia kerül. A szervezetbe került energia sokszor nem közömbös tényező, hanem a szöveteket károsíthatja. Ugyanakkor a bevitt energia és a képminőség ugyancsak összefügg, ezért a képalkotó folyamat optimalizálása során e két szempontnak egyensúlyba kell kerülnie.

A képalkotás eszközei jegyzet célja, hogy a hallgatóval megismertessse az orvosi képalkotás különböző formáinak folyamatát, fizikai hátterét és technikai részleteit. A jegyzet összeállítása során a szerzők a legelterjedtebb, korszerű és nemzetközi szinten elfogadott szakirodalmat használták fel. Ugyanakkor a szerzők igyekeztek integrálni a hazai szaknyelvi kifejezéseket és megfogalmazásokat, de lehetséges, hogy vannak olyan új fogalmak és elnevezések, melyeket korábban a magyar diagnosztikai képalkotó szakmában még nem alkalmaztak.

Az orvosi képalkotás manapság csak csapatmunkában valósulhat meg, ahol együtt dolgozik a radiológus orvos, a radiográfus, a mérnök és jóesetben az orvosi fizikus. Ezek a szakemberek csak együtt képesek olyan teljesítményre, mely külön-külön nem valósulhatna meg és hitünk szerint az orvosi képalkotás fizikája az a közös nyelv, mely a fent említett szakembereket összeköti. A képalkotás eszközei jegyzet célja, hogy ennek a „nyelvnek” a megtanulásához szilárd alapokat adjon

Személyes eszközök