2018. május 23. szerda, Dezső napja
Dr. Gyarmati János (1948-2018)
Szerző(k): prof. dr. Lombay Béla
Dátum: 2018-05-16 13:30:18
küldés levélben nyomtatás nyomtatás pdf domkumentumba
Elhunyt Dr. Gyarmati János, volt egyetemi adjunktus, intézetvezető főorvos, az orvostudományok kandidátusa, címzetes egyetemi tanár. Prof. dr. Lombay Béla nekrológja.

 

2018. április 28.-án nagy veszteség érte a magyar radiológiát. Hosszú, gyógyíthatatlan betegség után elvesztette egyik meghatározó személyiségét, Dr. Gyarmati Jánost, volt egyetemi adjunktust, intézetvezető főorvost, az orvostudományok kandidátusát, címzetes egyetemi tanárt.

Gyarmati doktor 1948-ban született Miskolcon. Iskoláit Miskolcon, majd Debrecenben végezte. A Debreceni Orvostudományi Egyetem befejezése után pályáját a világhírű anatómus Krompecher István akadémikus doktori iskolájában kezdte. Fő kutatási területe a csontrendszer és hormonális apparátus közötti kapcsolat tanulmányozása volt, s kandidátusi disszertációját is e témakörben írta és védte meg: „Generalizált osteopathiák radiológiai diagnosztikája – kísérletes és klinikai vizsgálatok” címmel.

Klinikai tanulmányait a Radiológiai Klinikán folytatta, ahol radiológiából szakvizsgázott, majd édesapja Dr. Gyarmati János sr. nyomdokain haladva, vele együtt dolgozva számos, főként osteológiai jellegű publikációt jelentettek meg hazai és nemzetközi folyóiratokban.

1986-ban megpályázta és elnyerte Miskolcon a Megyei Kórházban újonnan alakuló, Magyarországon még újdonságnak számító, intézeti rendszerben dolgozó „Röntgen Intézet” vezető főorvosi állását. Az intézet lényege: a modern radiológiai géppark és humánerők koncentrálása, a sokprofilú képalkotás kialakítása, a klinikai szakmákkal való szoros együttműködés a beteg érdekében, az oktatás és egy megyei kórház szintjén végzett kutatási tevékenység megvalósítása. Az Intézet példaértékűnek bizonyult és Gyarmati doktor vezetésével egy országosan elismert szakorvosi gárda nőtt fel, közülük többen külföldön is jól ismert és elismert szakemberekké váltak.

1987-ben Budapesten Dr. Forgács Sándor egyetemi docens vezetésével megalakult a Magyar Radiológusok Társaságán (MRT) belül az Osteoarthrológiai Szekció, melynek alapító tagjai közül Gyarmati János egy másik miskolci főorvossal, Oláh Józseffel együtt meghatározó szereppel bírtak.

Kíváló szervező volt, a Miskolcon eltöltött mintegy 20 év alatt az MRT  két alkalommal Miskolcon rendezte évi országos kongresszusát. Ugyancsak ezen periódusban Gyarmati Jánost kétszer választották meg a Társaság főtitkárának. Kiemelten jó kapcsolatot alakított ki a Neuroradiológiai Társasággal és a Gyermekradiológiai Szekcióval, így több alkalommal  ilyen témájú nemzetközi kongresszusok szervezését is vállalta Miskolcon. Tudományos aktivitását jelzi, hogy az egyetemi és miskolci évek alatt több, mint 200 szakmai előadást tartott, és csaknem 100 magyar és idegen nyelvű közleménye jelent meg.

Tagja volt a Magyar Radiológia folyóirat szerkesztő bizottságának, a folyóirat megjelentetését anyagilag is támogatta, mint ahogy sponzorált számos , egyéb rendezvényt (kollégát ) is. Munkásságának elismeréseként a legmagasabb szakmai kitüntetést az Alexander Béla emlékérmet kapta.

Gyarmati Jánosnak fontos szerepe volt a radiográfusok egyetemi szintű képzésnek bevezetésében a Miskolci Egyetemen. 2004-ben hosszabb előkészítő munka után kapcsolatai révén Miskolcon is sikerült a régi középfokú röntgenasszisztens képzést főiskolai szintre emelni. A miskolci évek alatt fogalmazódott meg Gyarmati doktorban, az az alapkoncepció, hogy az állami egészségügy mindent nem tud vállalni, szükség van magánvállalkozásokra, melyek ugyanúgy állami finanszírozással biztosítják a betegek számára az ingyenes ellátást, terhet vesznek le az állam válláról, és a dolgozóknak egy plusz kereseti lehetőséget biztosítanak.

Nem kis nehézségek árán 1994-ben a megyei Kórházban megalakította az Ikonográfia Kft-t, melynek feladata a fő munkaidőn kívüli röntgen tevékenység biztosítása volt.  A kis magáncéget 1996-ban a Huniko Kft. követte, mely a Diósgyőri Kórház radiológiai feladatait látta el. 1998-ban újabb két kórházban, Nyíregyházán és  Kistarcsán  e cég biztosította a radiológiai ellátást.

2006-ban a Debreceni Egyetemen bevezették a gamma kés terápiát (Brain X cég), mely jelenleg is egyedül végez ilyen jellegű tevékenységet az országban. 2008 után Gyarmati doktor a miskolci intézetet elhagyva szakmai tevékenységét elsősorban magánvállalkozási keretek között folytatta és eddigi cégei cégcsoportot alkotva működnek  tovább ifjabb Gyarmati János vezetésével.

Szakmai tevékenységének, munkásságának záró szakaszát a budapesti Zrinyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Katasztrófa és Védelem-egészségtudományi Tanszéken betöltött c. egyetemi tanári pozíció és tevékenység jelentette, melynek kiteljesedését betegsége megakadályozta.

 

2018. május 17-én a Debreceni Köztemetőben szülei sírjában helyezik örök nyugalomra.

 

Nyugodjék békében, emlékét tisztelettel megőrizzük.

 

 

Prof. Dr. Lombay Béla

Kapcsolódó témák:                                     Legolvasottabb témák:                          
Hozzászólások